Forside

Grundejerforeningen Veldsparken

Aktuelt

 

Nyt om fællesarealet

 

I januar blev bord og bænke i massiv eg sat op ved fællesarealet. Dermed er Veldsparkens nye legeplads og det ”nye” fællesareal ved at være færdigt. Begge dele er blevet taget rigtig godt imod og er et stort aktiv for området.

 

 

Vedligehold af egetræerne.

 

Bach & Nørgaard har i uge 8 gået Veldsparkens egetræer igennem, fjernet vandris, og beskåret efter behov og efter indmeldingerne fra grundejerne. Resultatet er rigtig flot.

 

Der er også blevet fældet to syge træer. Som det fremgår af billedet var det ene træ råddent og fyldt med vand indvendigt.

Vedligehold af egetræerne.

 

Desværre har der i de seneste år været eksempler på egetræer, som er blevet ødelagt af grundejerens beskæring. Derfor er det nødvendigt at understrege, at:

 

  • Egetræerne i beplantningsplanen for Veldsparken må kun beskæres eller fældes af professionelle efter aftale med bestyrelsen.
  • Man vil blive draget til ansvar ved utidig beskæring eller anden for træet sundhedsskadelig handling.
  • Særlige ønsker vedr. beskæring af egetræer meldes skriftligt til bestyrelsen senest i uge 4.

 

Bestyrelsen har indgået en aftale med Bach & Nørgaard Aps, Viborg, om vedligehold af egetræerne i Veldsparken. Beskæring gennemføres hvert år i uge 8. Da enkelte træer må fældes (eller allerede er fældet) pga. sygdom eller andet, iværksættes desuden også en løbende genplantning. Der udskiftes 0-2 egetræer per år efter anbefaling fra Bach og Nørgaard, sådan at egetræerne bibeholdes i henhold til beplantningsplanen. I sæsonen 2017/2018 genplantes der to egetræer. Beplantningsplanen fremgår af byplanvedtægten for området, som er tilgængelig på Viborg Kommunes hjemmeside Viborg.dk og på foreningens hjemmeside Veldsparken.dk. Byplanvedtægten pålægger Grundejerforeningen Veldsparken ansvaret for vedligehold af egetræerne, som det også fremgår af foreningens vedtægter.

Egetræerne er et levende og smukt særkende for Veldsparken, og leder naturligt over i egeskoven syd for området – lad os værne om dem!

Forebyggelse af indbrud.

 

Nabohjælp forebygger indbrud. Bestyrelsen opfordrer til, at hver enkelt husstand tilmelder sig, og at man i hver firkant individuelt laver sin egen nabohjælps gruppe. Brochure fra Nabohjælp omdeles sammen med denne orientering. Grundejerforeningen indkøber nabohjælpskilte, som placeres strategisk i Veldsparken.

Vil du orienteres om aktiviteter i Grundejerforeningen via mail

Send venligst din mailadresse til jakob.sehested@orumnet.dk

Det forenkler kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne