Forside

Billeder fra arbejdsdag

Aktuelt

 

Til medlemmer i Grundejerforeningen Veldsparken

 

Hermed opkrævning af kontingent 2017

 

Kontingent 600 KR

 

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er 30. juni.

 

Tydelig mærket med ejendommens adresse,

så kassereren kan registrere jeres indbetaling korrekt.

 

Betales via bank overførsel eller kontant til kasserer/formand

 

Bankoverførsel:

Danske Andelskassers Bank Konto 5967 – 5000141

 

Kontant:

Veldsparken 68 eller Veldsparken 18

 

Overskrides fristen pålægges gebyr, pt. 10%, i henhold til foreningens vedtægter.

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Veldsparken

Jakob Sehested

Formand

 

Vil du orienteres om aktiviteter i Grundejerforeningen via mail

Send venligst din mailadresse til jakob.sehested@orumnet.dk

Det forenkler kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne

 

Grundejerforeningen Veldsparken