Forside

Aktuelt

Vil du orienteres om aktiviteter i Grundejerforeningen via mail

Send venligst din mailadresse til jakob.sehested@orumnet.dk

Det forenkler kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

den 19. april 2017 kl. 19.30,

 

hvor årets generalforsamling i Grundejerforeningen Veldsparken afholdes i Tjelecentret.

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange beboere i Veldsparken (grundejere og lejere) vil deltage, få en god snak om vores dejlige område og en hyggelig aften. Der bliver serveret øl/vand, kaffe og brød.

 

Der skal også afholde valg til bestyrelsen – hjælp med at finde kandidater og tænk over, om det er noget for dig. Spørg gerne ind til bestyrelsesarbejdet hos den siddende bestyrelse, og få afklaret dine spørgsmål.

 

Indkaldelse med dagsorden og bilag i henhold til vedtægterne udsendes sidst i marts, og lægges desuden på foreningens hjemmeside, hvor du også kan finde vedtægter og meget andet, se http://veldsparken.dk/

 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden, og være modtaget senest den 15. marts.

 

Vel mødt!

Bestyrelsen

 

Den nye legeplads er (næsten) færdig, og den er blevet rigtig flot.

Legepladsen er leveret og sat op af AKTIV UDE i Bjerringbro.

 

Legepladsen er allerede taget i brug af områdets børn, og er

tilsyneladende ”godkendt” af ”eksperterne” ;-)

 

De sidste detaljer (fx fliser og borde i ”kaffehus”/pavillon,

græs omring rutsjebanen, og opsætning af balancebomme) skal

vi selv klare i forbindelse med en arbejdsdag og indvielse til foråret

 

Se flere billeder her

Ny legeplads

Grundejerforeningen Veldsparken