Bestyrelse & revisorer

Grundejerforeningen Veldsparken

Bestyrelsen 2018

 

Formand - Mogens Almtoft, Veldsparken 75

tlf. 61 22 12 16

e-mail: mogens.almtoft@gmail.com

Valgt 2018 for 2 år

 

Kasserer - Jørgen Fogh Jensen, Veldsparken 68

tlf. 42 20 60 26

e-mail: foghalbertsen@gmail.com

Valgt 2018 for 2 år

 

Sekretær - Lena Terndrup Overgaard, Veldsparken 63

tlf. 51 19 89 58

e-mail: 

Valgt 2019 for 2 år

 

Kenneth Thaagaard Jensen, Veldsparken 58

tlf.: 20 83 21 10

e-mail: ktj87@outlook.com

Valgt 2019 for 2 år

 

Eskild Keller, Veldsparken 77

tlf. 23 30 34 00

e-mail: keller@orumnet.dk

Valgt 2019 for 2 år

 

Revisor - Henning Dal, Veldsparken 44

Valgt 2019 for 1 år

 

Revisor - Henning Kristensen, Veldsparken 41

Valgt 2019 for 1 år

 

Bestyrelsessuppleanter:

 

Jonas Mikkelsen, Veldsparken 62

Valgt 2019 for 1 år

 

Finn Christensen, Veldsparken 69

Valgt 2019 for 1 år.